Biznesa uzlabošana ar saskarsmes palīdzību

Nespēja komunicēt spēj iznīcināt karjeru, biznesa attiecības, kā arī pārdošanu! Jo labāk cilvēks pratīs komunicēt, jo lielākas iespējas gūt panākumus. Spēja komunicēt ir viens no kompetences rādītājiem, kuru var iemācīties un attīstīt.

Kurss māca studentam komincēt bez spriedzes, nervozitātes un saspringuma, kontrolēt sarunu kopumā.

Kurss izstrādāts uzņēmējiem, vadītājiem un speciālistiem, kuri vēlas paaugstināt spēju kontrolēt saskarsmi ne tikai ar kolēģiem un padotajiem, bet arī ar klientiem. Kursā iekļauti 19 treniņvingrinājumi, kuri tiek veikti ar pārinieku, lai spētu pilnībā pārvaldīt sarunas gaitu un novērstu dažāda veida pārpratumus un nesaskaņas, kuras var rasties sarunas gaitā.

Ilgums 24 stundas    

*Kursa cenā nav iekļauti mācību materiāli! 


ATSAUKSME PĒC KURSA

 Biznesa uzlabošana ar saskarsmes palīdzību” man ļāva paskatīties uz komunikāciju no cita skatpunkta un nostāties pretī savām iekšējām bailēm un diskomfortam.

Nosēdēt pretī citam studentam un 30 min. skatīties uz viņu, neko nerunājot, bija īsta cīņa ar sevi un iekšējām domām, bet tad vienā brīdī notika klikšķis, un visa koncentrēšanās tika novirzīta uzdevumam, jutos brīvi, ēŗti, mierīgi. Visas domas pazuda, un varēju pildīt savu uzdevumu. Tas lika saprast, ka dzīvē tieši tā arī notiek – ir bailes, kas mums neļauj līdz galam sassniegt iecerēto, bet, kad tu tām nostājies pretī un, ar mēŗķi trenē un attīsti, tad rezultāts ir izcils! Esmu gandarīta par šo kursu un ticu, ka ikdienā tie tiks izmantoti un pielietoti ļoti bieži!

Paldies visakomandai, kas to spēja man iemācīt! 

M.J.G. 

Cena: 512 €
Apmaksāt