Kā panākt Jūsu uzņēmuma paplašināšanos

Kursa mērķis ir iepazīstināt cilvēku ar efektīvām metodēm, kas ļaus sastādīt plānus un panākt to izpildi, tādējādi palīdzot sasniegt ilgtermiņā izvirzītos mērķus. Kursā ietverta metodika, kas ļauj noskaidrot ikvienas situācijas PATIESOS cēloņus, lai rastu efektīvus un ātrus risinājumus uzņēmuma darbības paplašināšanai.

Kursā iegūsiet instrumentus, kuri ļaus ieviest ziņojumus par darba izpildi, lai sekotu līdzi uzstādīto uzdevumu izpildei. Kursā iekļauti praktiskie uzdevumi, kuri ļaus iegūtās zināšanas pielietot praksē un palīdzēs izstrādāt Jūsu uzņēmuma attīstības programmu.

Ilgums 24 stundas

*Kursa cenā nav iekļauti mācību materiāli!

Cena: 341 €
Apmaksāt