Kurss: Kā panākt Jūsu uzņēmuma paplašināšanos

Cena: 341 €

Noskaidrojiet ikvienas situācijas  PATIESOS cēloņus, lai rakstu ātrus un efektīvus risinājumus, kuri sekmēs uzņēmuma paplašināšanos!

Kurss palīdzēs sastādīt Jūsu uzņēmuma attīstības programmu un efektīvāk sasniegt ilgtermiņā izvirzītos mērķus!

Ilgums 24 stundas

Kurss: Kā būt par labu līderi

Cena: 341 €

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Kādas iemaņas vajadzētu attīstīt, lai kļūtu par īstu līderi savā kolektīvā? Dotais kurss izklāstīs līderības jēdzienu, iemācīs pielietot visus tās pamatprincipus, kā arī atklās organizācijas izaugsmes un panākuma noslēpumu.

Ilgums 24 stundas

Kurss: Kā pareizi izstrādāt organizācijas politiku

Cena: 171 €

Kāpēc lielie uzņēmumi par tādiem kļūst? Dotā kursa ietvaros atklājiet tehnoloģiju un principus organizācijas politikas veidošanai. Studēšanas procesā Jūs uzzināsiet, kā noteikt un pilnveidot kompānijas organizācijas politiku, kuru var izmantot, lai uzņēmums augtu un palielinātu ražošanu.

Ilgums 24 stundas

Kurss: Vadītāja darbības pamati

Cena: 341 €

Apkopotas visas vadītājam nepieciešamās zināšanas, lai efektīvi vadītu kompāniju. Noskaidrosiet vadības jēgu un uzdevumus, kā strādāt ar personālu, veidojot darba uzdevumus, kas ir viegli uztverami un neprasa papildus izskaidrošanu.

Ilgums 24 stundas