Kurss: Kā panākt Jūsu uzņēmuma paplašināšanos

Cena: 341 €

Noskaidrojiet ikvienas situācijas  PATIESOS cēloņus, lai rakstu ātrus un efektīvus risinājumus, kuri sekmēs uzņēmuma paplašināšanos!

Kurss palīdzēs sastādīt Jūsu uzņēmuma attīstības programmu un efektīvāk sasniegt ilgtermiņā izvirzītos mērķus!

Ilgums 24 stundas

Kurss: Kā pabeigt iesākto

Cena: 600 €

Dotā kursa mērķis ir iemācīt vadīt, kontrolēt un veidot efektīvu saskarsmi ar grupu!

Ilgums 30 stundas

Kurss: Kompānijas pamati 1

Cena: 171 €

Kurss dos priekšstatu ikvienam darbiniekam par Hubbard Management system® - uzņēmuma vadības sistēmu un tās galvenajām sastāvdaļām, lai sekmētu efektīvāku un produktivāku uzņēmuma darbību!

Ilgums 32 stundas

Kurss: Vadītāja darbības pamati

Cena: 341 €

Apkopotas visas vadītājam nepieciešamās zināšanas, lai efektīvi vadītu kompāniju. Noskaidrosiet vadības jēgu un uzdevumus, kā strādāt ar personālu, veidojot darba uzdevumus, kas ir viegli uztverami un neprasa papildus izskaidrošanu.

Ilgums 24 stundas